Đầu tư hơn 5,8 tỷ đồng cho nông dân nuôi tôm

Đầu tư hơn 5,8 tỷ đồng cho nông dân nuôi tôm
Một ao nuôi đang trong quá trình xây dựng. Ảnh minh họa: Internet

Để nhân rộng mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trong dân (theo mô hình của Công ty CP), các địa phương trong tỉnh đã phối hợp với Công ty CP và các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch nuôi tôm thâm canh quy mô nông hộ.

Hiện nay, có 37 hộ tham gia thực hiện mô hình với tổng diện tích hơn 138ha/89 ao (diện tích mặt nước là 104,15ha).

Để áp dụng mô hình này, các ngân hàng thương mại đã đầu tư và giải ngân vốn cho 10 hộ vay với số tiền hơn 5,8 tỷ đồng. Các hộ còn lại sẽ được các ngân hàng xem xét và đầu tư trong thời gian tới.

Theo các ngân hàng thương mại, để được đầu tư vốn cho nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, các địa phương cần vận động người nuôi tôm thực hiện các mô hình sản xuất liên kết chuỗi, có sự tham gia của “4 nhà”. Đồng thời tuân thủ quy trình sản xuất tôm sạch, được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm.

BL-KT Báo Bạc Liêu
Đăng ngày: 09/11/2018