Hà Tĩnh: Sản lượng khai thác 5 tháng hơn 12.000 tấn

Hà Tĩnh: Sản lượng khai thác 5 tháng hơn 12.000 tấn
Ngư dân Xuân Hội "trúng đậm" cá thu

Từ đầu năm đến nay, thời tiết tương đối thuận lợi, ngư dân Hà Tĩnh có điều kiện bám biển khai thác đánh bắt hải sản. Theo ước tính, tổng sản lượng hải sản toàn tỉnh đạt trên 12.000 tấn, trị giá hơn 450 tỷ đồng.

Thời tiết 5 tháng qua tương đối thuận lợi cho các đội tàu đánh bắt thủy sản với thời gian hoạt động trên biển từ 20 – 25 ngày/tháng. Số lượng tàu khai thác ven bờ đạt tỷ lệ từ 65 - 70%, tàu khai thác vùng lộng, vùng khơi đạt tỷ lệ từ 85 - 90%.

Ngư dân chủ yếu bám biển tại các ngư trường thuộc vùng biển Hà Tĩnh với nghề câu, rê, lưới kéo, chụp mực... Bên cạnh đó, một số đội tàu câu, rê, lồng bẫy thuộc các xã Kỳ Hà (TX Kỳ Anh), Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên)... cũng hoạt động đánh bắt thủy sản tại tại vùng biển Bạch Long Vĩ, Cô Tô và vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận.


Được mùa sứa, thương lái thu mua ngay tại bãi biển

Nguồn lợi hải sản trong thời gian này cũng khá dồi dào, xuất hiện nhiều loại có giá trị kinh tế như cá thu, mực, ghẹ, cá nục... làm tăng năng suất và hiệu quả khai thác của các đội tàu.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, trong 5 tháng tổng sản lượng khai thác toàn tỉnh đạt 12.128 tấn, trị giá 464 tỷ đồng. Trong đó, sản lượng khai thác biển 10.351 tấn, sản lượng khai thác nội địa 1.777 tấn.

Hiện, toàn tỉnh có 15.951 lao động; thành lập được 67 tổ đội khai thác hải sản trên biển, chủ yếu làm nghề câu, rê khơi..; 2 nghiệp đoàn nghề cá và 15 tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ.

Hữu Trung Báo Hà Tĩnh
Đăng ngày: 06/06/2018