Tổng sản lượng khai thác thủy sản biển tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2021

Tàu cá về bờ
Các tàu cá về bờ neo đậu tại Cảng cá Đề Gi (huyện Phù Cát)

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, tính đến tháng 8 năm 2022, sản lượng khai thác thủy sản biển toàn tỉnh ước đạt 183.363 tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ (trong đó sản lượng khai thác cá ngừ đại dương ước đạt 8.743,5 tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ).

Theo đó, sản lượng khai thác thủy sản biển trong tháng 8 ước đạt 26.230 tấn (sản lượng khai thác cá ngừ đại dương ước đạt 704,5 tấn). Trong chuyến biển tháng 7 sang tháng 8/2022 có khoảng 1.940 tàu cá khai thác ngư trường gần bờ chủ yếu hoạt động trong ngày; 1.960 tàu cá khai thác xa bờ hoạt động gồm các nghề chủ lực như: nghề câu cá ngừ (600 tàu), nghề lưới vây (840 tàu), nghề mành chụp (250 tàu), nghề câu mực (170 tàu), các nghề khác như lưới rê, lưới kéo, nghề mành,…(100 tàu). 

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản 4.837/5.988 tàu cá, chiếm 80,6%; đã cấp chứng nhận thủy sản khai thác cho 250 hồ sơ với 2.298 tấn, trong đó Cá ngừ các loại 2.080 tấn tăng 14 % so với cùng kỳ; đã cấp 254 Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá, lũy kế tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên được cấp chứng nhận ATTP còn hạn 3.250/3.267 tàu cá (đạt 99%). Đồng thời tổ chức tuần tra kiểm soát, kiểm tra 303 lượt tàu cá rời cảng, 102 lượt tàu cập cảng, đảm bảo đạt yêu cầu về số lượt kiểm tra theo quy định.  

Tổ chức phân công nhiệm trực Trạm bờ thông tin liên lạc 24/24 để theo dõi tình hình thời tiết trên biển, theo dõi hoạt động của các đội tàu khai thác. Trong tháng 8 đã tiếp nhận 03 sự cố trên biển, trong đó 01 tàu cá bị phá nước chìm, 01 thuyền viên bị đau, 01 thuyền viên bị tai nạn. 

Trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ trong quản lý khai thác thủy sản, cụ thể như: Triển khai thực thi Luật Thủy sản năm 2017 và chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định (IUU), vận động ngư dân cam kết không hoạt động khai thác thuỷ sản trái phép ở vùng biển thuộc chủ quyền của nước ngoài; tăng cường quản lý, vận hành, xử lý thông tin hệ thống giám sát hành trình theo quy định; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các tàu cá không thực hiện đúng quy định về đăng ký, đăng kiểm và cấp giấy phép khai thác thủy sản. Đặc biệt đối với các tàu cá hoạt đồng và về neo đậu ở các bãi ngang, trong đầm, luồng lạch, nơi có ít sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng.

NTN @ntn
Đăng ngày: 30/09/2022

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc