Vĩnh Long: Trao chứng nhận GlobalG.A.P cho 3 cơ sở nuôi cá tra

cá tra, global gap, Vĩnh Long
Trao chứng nhận GlobalG.A.P cho 3 cơ sở nuôi cá tra

Chiều ngày 22/03/2013, ngành thủy sản Vĩnh Long đã tổ chức lễ họp mặt năm 2013 và trao chứng nhận GlobalG.A.P cho 3 cơ sở nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản, năm 2012 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành thủy sản Vĩnh Long vẫn đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản lượng thủy sản đạt 145.099 tấn, tăng 1,4% so với năm 2011, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng bằng 137.599 tấn (tăng 1,6% so vói cùng kỳ), sản phẩm chủ lực vẫn là cá tra nuôi thâm canh với 112.476 tấn, chiếm trên 90%. Giá trị sản xuất thủy sản đạt 802.010 triệu đồng, tăng 1,9% so với năm 2011.

Năm 2013 tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu diện tích NTTS 3.200 ha, 750 lồng bè các loại; tổng sản lượng dự kiến 130.000 tấn, trong đó cá tra 120.00 tấn. Để đạt được mục tiêu này, ngành thủy sản tỉnh sẽ tăng cường công tác quản lý, rà soát lại qui hoạch, hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý NTTS, đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển ngành thủy sản bền vững; mở nhiều lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho người sản xuất.

Trong dịp này, 3 cơ sở nuôi cá tra trên địa bản tỉnh, với sự hỗ trợ của dự án “Đầu tư hỗ trợ vùng nuôi cá tra an toàn ứng dụng Qui trình GlobalG.A.P giai đoạn 2011 – 2015”, đã đạt tiêu chuẩn bền vững quốc tế GlobalG.A.P và được trao giấy chứng nhận.

ĐVT
Vietfish
Đăng ngày: 23/03/2013

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc