!

Thu trứng cá tầm trắng muối

Tác giả: VTC14 | Đóng góp bởi: phongt94
24-12-2012 | phongt94 | 2193 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Sở dĩ trứng cá tầm trắng muối đắt hơn so với trứng cá tầm thông thường là bởi một con cá tầm trắng chỉ đẻ được 250 gram trứng khi nó ở độ tuổi trưởng thành là 12 tuổi. Mặc dù có mức giá đắt như vậy, nhưng vẫn không đủ cung cấp cho thị trường.
Bình luận