Biến đổi giới tính cho tôm

Tác giả: VTV2 | Đóng góp bởi: duynhut
29-10-2015 | duynhut | 629 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Tôm càng xanh là loại thủy sản được ưa chuộng chọn nuôi bởi hiệu quả kinh tế cao, ổn định và ít rủi ro dịch bệnh. Tuy nhiên, một hạn chế của tôm càng xanh là nếu trong cùng thời gian và vụ nuôi giống nhau thì tôm đực sẽ có kích thước lớn hơn tôm cái khoảng 30%. Chính điều này, nhóm nghiên cứu người Israel đã tìm ra phương pháp chuyển đổi giới tính để tăng cường tôm càng xanh đực, đó cũng chính là tăng sản lượng và lợi nhuận cho người nuôi tôm.
Bình luận