!

Hội nhập TPP: Doanh nghiệp phải xem CSR là khoản đầu tư dài hạn

Tác giả: FBNCVietnam | Đóng góp bởi: Han_Lam
20-11-2015 | Han_Lam | 856 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
SR không đơn giản là việc doanh nghiệp đóng góp trở lại cho xã hội và cộng đồng mà đó còn là cơ hội để Doanh nghiệp gia tăng lợi thế cạnh tranh, phát triển bền vững, tạo được uy tín Thương hiệu và niềm tin đối với người tiêu dùng, đó là nhận định được đưa ra tại Hội thảo Trách nhiệm xã hội trong thời kỳ hội nhập - chủ đề Chi phí, Giải pháp hay Đầu tư? vừa diễn ra tại TP.HCM hồi cuối tuần qua.
Bình luận