!

Số lô hàng thủy sản xuất khẩu bị cảnh báo tăng

Tác giả: FBNCVietnam | Đóng góp bởi: Han_Lam
20-11-2015 | Han_Lam | 817 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
9 tháng đầu năm nay, số lô hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam bị cảnh báo đều tăng ở hầu hết các thị trường chủ lực. Đây là thông tin được Cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Nafiqad) cho biết tại hội nghị Kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, diễn ra sáng nay tại TP.HCM.
Bình luận