!

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam vẫn xếp hạng thấp

Tác giả: FBNCVietnam | Đóng góp bởi: Han_Lam
27-12-2015 | Han_Lam | 841 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động tại Việt Nam hiện nay hiệu quả hoạt động còn thấp. Đây là nhận xét mà phía Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS) đưa ra tại hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện bộ quy tắc ứng xử với các doanh nghiệp nói trên. Bộ quy tắc này do Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam hợp tác với Bộ lao động thương binh và xã hội và Tổ chức lao động quốc tế xây dựng, gồm những nguyên tắc cơ bản mà các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phải tuân thủ.
Bình luận