!

Tôm ăn kém và kém phát triển xử lý thế nào?

Tác giả: VTC16 - 3N | Đóng góp bởi: VTC16 - 3N
25-08-2017 | LELINH | 2175 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Tôi nuôi tôm thẻ chân trắng được 37 ngày tuổi, tôm có biểu hiện ăn kém và kém phát triển, các chỉ số môi trường đều tốt. Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách điều trị?
Bình luận