!

Lưu ý khi nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao nước ngọt

Tác giả: VTC13 - 3N | Đóng góp bởi: VTC13 - 3N
05-01-2018 | LELINH | 2449 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
1. Lưu ý khi nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao nước ngọt 2. Tác hại của việc không tuân thủ khung lịch thời vụ thả tôm. 3. Biện pháp xử lý khí độc NO2 trong ao tôm.
Bình luận