!

Kỹ thuật nuôi cua, chạch ở ruộng trũng

Tác giả: VTC13 - 3N | Đóng góp bởi: VTC13 - 3N
07-02-2018 | LELINH | 1966 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Kỹ thuật nuôi cua ở ruộng trũng như thế nào để đạt hiệu quả? Và trong quá trình nuôi cua thì nên kèm nuôi thêm con gì và trồng cây gì?
Bình luận