!

Khắc phục nước ao nuôi tôm có màu vàng keo lại

Tác giả: VTC13 - 3N | Đóng góp bởi: VTC13 - 3N
23-03-2018 | LELINH | 998 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Tôm 50 ngày tuổi,3 ngày nay nước chuyển sang màu vàng keo lại.(trước đó có diệt gông),tôm ngóc đầu dạt vào bờ rồi chết. Hỏi cách khắc phục tình trạng nước chuyển màu?

Bình luận