!

24 kháng sinh cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản

Tác giả: STV | Đóng góp bởi: STV
22-03-2018 | LELINH | 1131 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Điều kiện sản xuất kinh doanh vật tư đầu vào thuốc hóa chất trong nuôi trồng thủy sản và 24 kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh và nuôi trồng thủy sản.

Bình luận