!

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh, tôm sú trong ruộng lúa ở Sóc Trăng

Tác giả: STV | Đóng góp bởi: STV
22-06-2018 | LELINH | 1678 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Mô hình tôm lúa ở Sóc Trăng hiện nay được thực hiện chủ yếu dưới hình thức quảng canh cải tiến, chủ yếu ở Huyện Mỹ xuyên. Tuy nhiên việc nuôi luân canh tôm lúa còn gặp phải nhiều khó khăn do đó các chuyên gia đã đưa ra một số cải tiến kỹ thuật để nuôi luân canh tôm lúa đạt hiệu quả cao hơn. Video giới thiệu kỹ thuật nuôi tôm càng xanh, tôm sú trong ruộng lúa.

Bình luận