Người nuôi tôm Sóc Trăng sắp có tôm giống chất lượng cao tại chỗ

Tác giả: STV | Đóng góp bởi: STV
02-07-2018 | LELINH | 1013 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Sau thời gian gần 1 năm triển khai thì khu nuôi tôm công nghệ cao của Sóc Trăng đã đi đến giai đoạn hoàn thiện. Đây là khu sản xuất tôm giống chất lượng cao đầu tiên tại sóc Trăng.

Bình luận