!

Nuôi tôm siêu thâm canh 2 giai đoạn kết hợp tuần hoàn nước

Tác giả: BLTV | Đóng góp bởi: BLTV
09-10-2018 | LELINH | 1260 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Nuôi tôm siêu thâm canh 2 giai đoạn kết hợp tuần hoàn nước (thay nước mỗi ngày) giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn dịch bệnh cho tôm nuôi.

Bình luận