!

Thí điểm mô hình nuôi cá dứa ở Bạc Liêu

Tác giả: BLTV | Đóng góp bởi: BLTV
18-10-2018 | LELINH | 1943 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Bạc Liêu vừa triển khai thí điểm mô hình nuôi cá dứa trong ao đất. Mô hình mang lại nhiều lựa chọn cho người dân trong việc đa dạng hóa vật nuôi.

Bình luận