!

Mô hình nuôi cua lột cắt càng trong bể nổi

Tác giả: BLTV | Đóng góp bởi: BLTV
24-12-2018 | LELINH | 2692 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Trường Đại Học Bạc Liêu vừa tiến hành đề tài nuôi cua lột cắt càng trong bể nổi với 3 mô hình khác nhau để tìm ra mô hình và mật độ nuôi cua lột phù hợp đem lại hiệu quả cao.

Bình luận