!

Xử lý nước thải trong nuôi tôm thâm canh ở Cà Mau

Tác giả: CTV | Đóng góp bởi: CTV
19-03-2019 | LELINH | 1305 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Video giới thiệu về mô hình xử lý nước thải trong nuôi tôm siêu thâm canh ở Cà Mau.

Nguồn: CTV

Bình luận