Quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh

Tác giả: CTV | Đóng góp bởi: CTV
10-06-2019 | LELINH | 376 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Trung tâm khuyến nông Cà Mau giới thiệu quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh. 

Xem từ phút 6.30s - 17 phút.

Bình luận