!

Ứng dụng bể biogas xử lý nước thải trong nuôi tôm siêu thâm canh

Tác giả: CTV | Đóng góp bởi: Khoa học Công Nghệ Cà Mau
17-04-2019 | LELINH | 1533 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Đây là mô hình sử dụng bể biogas xử lý nước thải trong nuôi tôm siêu thâm canh được giới thiệu trong Chương trình Khoa Học Công Nghệ tỉnh Cà Mau.

Bình luận