Nuôi trồng thủy sản ở Anh 2016

25/05/2016 - 26/05/2016 Scotland 


Địa điểm: Aviemore, Scotland, Vương quốc Anh

Đây là năm thứ 10 diễn ra triển lãm quan trọng về nuôi trồng thủy sản ở Anh và là hội nghị được tổ chức tại quần đảo Anh. Qua mỗi lần tổ chức quy mô và giá trị ngày càng được nâng cao hơn đem lại giá trị lớn cho ngành công nghiệp.

Link: http://www.aquacultureuk.com/index.php?c=home

Sự kiện sắp tới
25/10 TP. Cần Thơ