Seafood Expo North America

17/03/2019 - 19/03/2019 Boston, United States

Hội chợ hải sản/chế biến hải sản Bắc Mỹ là triển lãm thương mại hải sản lớn nhất của Bắc Mỹ.

Hội chợ có hơn 1.340 công ty triển lãm từ hơn 50 quốc gia. Các nhà triển lãm cung cấp gần như mọi loại cá, hải sản, cũng như sản phẩm, dịch vụ liên quan đến hải sản.

https://www.seafoodexpo.com/north-america/