Diễn đàn chuỗi ngành hàng cá tra

11/12/2019 - 11/12/2019 Cao Lãnh, Đồng Tháp

 Mục tiêu nắm bắt thực trạng diễn biến thị trường xuất khẩu qua các doanh nghiệp, các cơ quản lý các vấn đề liên quan cho hoạt động nuôi trồng, chế biến mặt hàng cá tra xuất khẩu; Thảo luận các định hướng và chính sách cho phát triển ngành cá tra trong Chương trình sản phẩm quốc gia đến năm 2020. Đồng thời giới thiệu các giải pháp mới cải thiện chất lượng con giống, nâng cao hiệu quả sản xuất và gắn kết với các giải pháp đảm bảo về mội trường trong nuôi thương phẩm và chế biến đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.

Với vai trò hỗ trợ ngành hàng, Hiệp hội cá Tra Việt Nam phối hợp cùng Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tổ chức Diễn đàn “ Nâng cao giá trị xuất khẩu sản phẩm cá tra thích ứng với thị trường thế giới”.

Thời gian: Buổi Sáng Chiều, 08h00 ngày 11/12/2019.

Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị HP1 - Khách sạn Sao Mai, số 178 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.