Đặng An

Đặng An

Điện thoại : 0919 965 27

Địa chỉ : Cà Mau

Thu mua tôm thẻ oxy, đập đá khu vực Cà Mau

Bảng giá từ Đặng An

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá kèo giống (28000-30000c/kg) 113.000 /con 12-11-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 114.000 /kg 09-01-2024
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 99.000 /kg 09-01-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 09-01-2024