Giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao giá: 95.000 đồng/kg, cập nhật ngày 19-03-2019, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 19-03-2019 95.000 đ
Ngày 11-03-2019 95.000 đ
Ngày 08-03-2019 95.000 đ
Ngày 27-02-2019 95.000 đ
Ngày 18-02-2019 95.000 đ -5.000
Ngày 12-02-2019 100.000 đ MAX
Ngày 28-01-2019 100.000 đ
Ngày 17-01-2019 100.000 đ 4.000
Ngày 11-01-2019 96.000 đ
Ngày 02-01-2019 96.000 đ
Ngày 25-12-2018 96.000 đ
Ngày 18-12-2018 96.000 đ
Ngày 13-12-2018 96.000 đ 5.000
Ngày 03-12-2018 91.000 đ
Ngày 27-11-2018 91.000 đ -5.000
Ngày 21-11-2018 96.000 đ
Ngày 12-11-2018 96.000 đ
Ngày 06-11-2018 96.000 đ
Ngày 24-10-2018 96.000 đ
Ngày 19-10-2018 96.000 đ 1.000
Ngày 11-10-2018 95.000 đ
Ngày 04-10-2018 95.000 đ -1.000
Ngày 28-09-2018 96.000 đ
Ngày 20-09-2018 96.000 đ -1.000
Ngày 13-09-2018 97.000 đ
Ngày 05-09-2018 97.000 đ 4.000
Ngày 31-08-2018 93.000 đ 6.000
Ngày 27-08-2018 87.000 đ
Ngày 20-08-2018 87.000 đ 3.000
Ngày 15-08-2018 84.000 đ 0 MIN