Giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao giá: 86.000 đồng/kg, cập nhật ngày 16-07-2019, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 16-07-2019 86.000 đ MIN
Ngày 10-07-2019 86.000 đ -1.000
Ngày 03-07-2019 87.000 đ
Ngày 24-06-2019 87.000 đ
Ngày 21-06-2019 87.000 đ
Ngày 14-06-2019 87.000 đ
Ngày 04-06-2019 87.000 đ -1.000
Ngày 03-06-2019 88.000 đ
Ngày 30-05-2019 88.000 đ -2.000
Ngày 23-05-2019 90.000 đ -2.000
Ngày 21-05-2019 92.000 đ
Ngày 15-05-2019 92.000 đ -1.000
Ngày 13-05-2019 93.000 đ
Ngày 08-05-2019 93.000 đ -1.000
Ngày 02-05-2019 94.000 đ
Ngày 24-04-2019 94.000 đ -1.000
Ngày 16-04-2019 95.000 đ
Ngày 08-04-2019 95.000 đ
Ngày 02-04-2019 95.000 đ
Ngày 26-03-2019 95.000 đ
Ngày 19-03-2019 95.000 đ
Ngày 11-03-2019 95.000 đ
Ngày 08-03-2019 95.000 đ
Ngày 27-02-2019 95.000 đ
Ngày 18-02-2019 95.000 đ -5.000
Ngày 12-02-2019 100.000 đ MAX
Ngày 28-01-2019 100.000 đ
Ngày 17-01-2019 100.000 đ 4.000
Ngày 11-01-2019 96.000 đ
Ngày 02-01-2019 96.000 đ 0 --