Giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao giá: 96.000 đồng/kg, cập nhật ngày 12-11-2018, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 12-11-2018 96.000 đ
Ngày 06-11-2018 96.000 đ
Ngày 24-10-2018 96.000 đ
Ngày 19-10-2018 96.000 đ 1.000
Ngày 11-10-2018 95.000 đ
Ngày 04-10-2018 95.000 đ -1.000
Ngày 28-09-2018 96.000 đ
Ngày 20-09-2018 96.000 đ -1.000
Ngày 13-09-2018 97.000 đ MAX
Ngày 05-09-2018 97.000 đ 4.000
Ngày 31-08-2018 93.000 đ 6.000
Ngày 27-08-2018 87.000 đ
Ngày 20-08-2018 87.000 đ 3.000
Ngày 15-08-2018 84.000 đ
Ngày 07-08-2018 84.000 đ
Ngày 03-08-2018 84.000 đ 1.000
Ngày 16-07-2018 83.000 đ 1.000
Ngày 19-06-2018 82.000 đ 1.000
Ngày 11-06-2018 81.000 đ 8.000
Ngày 05-06-2018 73.000 đ MIN
Ngày 28-05-2018 73.000 đ -1.000
Ngày 22-05-2018 74.000 đ -9.000
Ngày 07-05-2018 83.000 đ -2.000
Ngày 02-05-2018 85.000 đ -3.000
Ngày 28-04-2018 88.000 đ -2.000
Ngày 19-04-2018 90.000 đ -1.000
Ngày 06-04-2018 91.000 đ 6.000
Ngày 27-03-2018 85.000 đ -11.000
Ngày 19-03-2018 96.000 đ 6.000
Ngày 09-03-2018 90.000 đ 0 --