Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

Giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao giá: 97.000 đồng/kg, cập nhật ngày 09-04-2021, tăng 7.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 09-04-2021 97.000 đ 7.000
Ngày 05-04-2021 90.000 đ -14.000
Ngày 31-03-2021 104.000 đ
Ngày 29-03-2021 104.000 đ 19.000
Ngày 26-03-2021 85.000 đ 3.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!