Giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

78.000 đồng/kg

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao giá 78.000 đồng/kg cập nhật ngày 10-06-2024, Giảm 7.000 đồng so với lần trước.

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

20:51:27 10-06-2024 78.000 đ 7.000 Tepbac
11:58:56 09-06-2024 76.000 đ 0704776868 Bạc Liêu
01:03:59 07-06-2024 69.000 đ 0704776868 Cà Mau
09:38:25 27-05-2024 77.000 đ phuocvubl Bạc Liêu
09:37:35 27-05-2024 85.000 đ phuocvubl Bạc Liêu
09:34:21 27-05-2024 92.000 đ phongnha Sóc Trăng
09:23:37 27-05-2024 88.000 đ TheHung Cà Mau
09:21:32 27-05-2024 83.000 đ TheHung Cà Mau
09:14:05 27-05-2024 85.000 đ 6.000 Tepbac
23:13:50 20-05-2024 91.000 đ 2.000 Tepbac
10:47:23 16-05-2024 89.000 đ 1.000 Tepbac
10:14:11 13-05-2024 93.000 đ tranchithan Sóc Trăng
10:13:54 13-05-2024 88.000 đ tranchithan Sóc Trăng
10:09:28 13-05-2024 90.000 đ nhattruong Cà Mau
10:09:06 13-05-2024 86.000 đ nhattruong Cà Mau
10:06:37 13-05-2024 92.000 đ TheHung Bạc Liêu
10:06:21 13-05-2024 86.000 đ TheHung Bạc Liêu
09:19:10 13-05-2024 90.000 đ 2.000 Tepbac
11:57:14 08-05-2024 92.000 đ Tepbac
10:26:19 06-05-2024 96.000 đ TheHung Bạc Liêu
10:24:56 06-05-2024 86.000 đ TheHung Bạc Liêu
10:18:03 06-05-2024 92.000 đ Tepbac
09:22:52 16-04-2024 92.000 đ 3.000 Tepbac
10:34:18 15-04-2024 92.000 đ lediencm Cà Mau
10:32:19 15-04-2024 90.000 đ tinh767 Sóc Trăng
10:15:14 15-04-2024 90.000 đ TheHung Bạc Liêu
10:13:24 15-04-2024 93.000 đ nambt Bến Tre
10:04:40 15-04-2024 95.000 đ 2.000 Tepbac
15:49:50 12-04-2024 93.000 đ TheHung Cà Mau
15:47:58 12-04-2024 95.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
15:46:00 12-04-2024 93.000 đ nambt Bến Tre
15:22:10 12-04-2024 93.000 đ 2.000 Tepbac
10:16:04 10-04-2024 93.000 đ triantran Cà Mau
10:15:50 10-04-2024 91.000 đ triantran Cà Mau
10:12:35 10-04-2024 95.000 đ Longdinh Bạc Liêu
10:07:46 10-04-2024 91.000 đ nambt Bến Tre
09:52:59 10-04-2024 95.000 đ Tepbac
11:23:39 08-04-2024 95.000 đ Tepbac
16:46:13 03-04-2024 100.000 đ Dangthuw Bến Tre
14:42:43 25-03-2024 95.000 đ 3.000 Tepbac
23:53:21 13-03-2024 92.000 đ 1.000 Tepbac
01:43:02 12-03-2024 93.000 đ Tepbac
23:42:14 09-03-2024 93.000 đ Tepbac
15:13:17 06-03-2024 96.000 đ tranchithan Sóc Trăng
15:11:52 06-03-2024 90.000 đ quynhbl Bạc Liêu
15:10:51 06-03-2024 99.000 đ quynhbl Bạc Liêu
15:09:09 06-03-2024 92.000 đ lediencm Cà Mau
15:00:19 06-03-2024 93.000 đ 1.000 Tepbac
21:33:56 03-03-2024 93.000 đ duykhanhcm Cà Mau
21:31:59 03-03-2024 88.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
21:29:35 03-03-2024 92.000 đ trangkhanh Bạc Liêu
21:21:51 03-03-2024 92.000 đ 3.000 Tepbac
20:48:33 02-03-2024 92.000 đ nhattruong Cà Mau
20:46:51 02-03-2024 88.000 đ phongnha Sóc Trăng
20:44:34 02-03-2024 90.000 đ thanhbui Bến Tre
20:41:43 02-03-2024 95.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
20:37:02 02-03-2024 95.000 đ 2.000 Tepbac
12:04:40 29-02-2024 93.000 đ Tepbac
09:43:15 26-02-2024 93.000 đ 2.000 Tepbac
09:38:31 26-02-2024 90.000 đ Minthai Trà Vinh
09:36:29 26-02-2024 92.000 đ Tunglaitom Cà Mau
09:32:22 26-02-2024 93.000 đ Phunglua Sóc Trăng
09:16:33 26-02-2024 92.000 đ Thaihoachau Bạc Liêu
11:50:52 05-02-2024 91.000 đ 1.000 Tepbac
11:48:12 05-02-2024 91.000 đ lediencm Cà Mau
11:46:29 05-02-2024 90.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
11:43:29 05-02-2024 90.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
14:30:47 01-02-2024 85.000 đ duykhanhcm Cà Mau
14:28:20 01-02-2024 88.000 đ phtuyet Trà Vinh
14:26:00 01-02-2024 88.000 đ Letoan313 Bạc Liêu
14:24:38 01-02-2024 85.000 đ tranchithan Sóc Trăng
14:24:26 01-02-2024 85.000 đ tranchithan Sóc Trăng
14:15:41 01-02-2024 92.000 đ Tepbac
15:54:10 29-01-2024 92.000 đ 1.000 Tepbac
16:57:08 25-01-2024 93.000 đ 1.000 Tepbac
11:55:55 24-01-2024 92.000 đ thubavc Sóc Trăng
11:53:23 24-01-2024 92.000 đ vuongbl Bạc Liêu
11:48:25 24-01-2024 90.000 đ nhattruong Cà Mau
10:17:53 22-01-2024 92.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
10:15:52 22-01-2024 76.000 đ Thucbl Bạc Liêu
10:00:36 22-01-2024 90.000 đ vnthuy Bến Tre
09:52:14 22-01-2024 92.000 đ 2.000 Tepbac
09:37:14 16-01-2024 90.000 đ 3.000 Tepbac
09:35:10 16-01-2024 90.000 đ 5deptv Trà Vinh
09:32:00 16-01-2024 90.000 đ lediencm Cà Mau
09:30:14 16-01-2024 90.000 đ tinh767 Sóc Trăng
09:27:43 16-01-2024 91.000 đ vnthuy Bến Tre
09:26:39 16-01-2024 90.000 đ trangkhanh Bạc Liêu
12:14:44 14-01-2024 90.000 đ duykhanhcm Cà Mau
12:11:44 14-01-2024 91.000 đ Chinghiaa Bạc Liêu
15:24:40 10-01-2024 93.000 đ Tepbac
09:51:13 09-01-2024 92.000 đ danganlt Cà Mau
09:46:19 09-01-2024 89.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
09:42:28 09-01-2024 94.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
09:39:21 09-01-2024 90.000 đ Longdinh Bạc Liêu
18:05:46 05-01-2024 93.000 đ 5.000 Tepbac
18:01:29 04-01-2024 90.000 đ phongnha Sóc Trăng
17:49:16 04-01-2024 94.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
17:44:25 04-01-2024 92.000 đ triantran Cà Mau
10:27:38 02-01-2024 88.000 đ 3.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!