Giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao giá: 99.000 đồng/kg, cập nhật ngày 25-11-2019, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 25-11-2019 99.000 đ MAX
Ngày 13-11-2019 99.000 đ 2.000
Ngày 04-11-2019 97.000 đ
Ngày 29-10-2019 97.000 đ 2.000
Ngày 21-10-2019 95.000 đ 2.000
Ngày 14-10-2019 93.000 đ 7.000
Ngày 30-09-2019 86.000 đ MIN
Ngày 24-09-2019 86.000 đ
Ngày 19-09-2019 86.000 đ
Ngày 11-09-2019 86.000 đ
Ngày 06-09-2019 86.000 đ
Ngày 29-08-2019 86.000 đ
Ngày 23-08-2019 86.000 đ
Ngày 13-08-2019 86.000 đ
Ngày 08-08-2019 86.000 đ
Ngày 02-08-2019 86.000 đ
Ngày 24-07-2019 86.000 đ
Ngày 16-07-2019 86.000 đ
Ngày 10-07-2019 86.000 đ -1.000
Ngày 03-07-2019 87.000 đ
Ngày 24-06-2019 87.000 đ
Ngày 21-06-2019 87.000 đ
Ngày 14-06-2019 87.000 đ
Ngày 04-06-2019 87.000 đ -1.000
Ngày 03-06-2019 88.000 đ
Ngày 30-05-2019 88.000 đ -2.000
Ngày 23-05-2019 90.000 đ -2.000
Ngày 21-05-2019 92.000 đ
Ngày 15-05-2019 92.000 đ -1.000
Ngày 13-05-2019 93.000 đ 0 --