Giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao giá: 103.000 đồng/kg, cập nhật ngày 15-01-2021, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 15-01-2021 103.000 đ MAX
Ngày 14-01-2021 103.000 đ
Ngày 13-01-2021 103.000 đ
Ngày 12-01-2021 103.000 đ
Ngày 11-01-2021 103.000 đ

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!