Giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

92.000 đồng/kg

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao giá 92.000 đồng/kg cập nhật ngày 22-09-2023, đồng so với lần trước.

Tôm thẻ hôm nay giá 90.000 đồng/kg loại Tôm thẻ (100con/kg) tại ao ghi nhận từ ngày 22-09-2023 bởi nhattruong tại khu vực Cà Mau.

Bắt màu
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

22/09/2023 92.000 đ Tepbac
22/09/2023 90.000 đ nhattruong Cà Mau Bắt màu
22/09/2023 90.000 đ thanhbui Bến Tre Oxy
22/09/2023 92.000 đ tranchithan Sóc Trăng Bắt màu xanh, ao bạt đáy
22/09/2023 88.000 đ tranchithan Sóc Trăng Kks
22/09/2023 92.000 đ Ktatinh Bạc Liêu Bắt màu xanh
20/09/2023 92.000 đ dangmongthu0506 Cà Mau kks
19/09/2023 91.000 đ Phunglua Sóc Trăng Bắt màu
19/09/2023 92.000 đ thangbt Bến Tre Bắt màu xanh
19/09/2023 90.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu Bắt màu
18/09/2023 90.000 đ danganlt Cà Mau Oxy, bắt màu
18/09/2023 92.000 đ vnthuy Bến Tre Màu xanh
18/09/2023 92.000 đ vuongbl Bạc Liêu Bắt màu
17/09/2023 92.000 đ Tepbac
13/09/2023 92.000 đ Tepbac
13/09/2023 92.000 đ Phunglua Sóc Trăng Oxy kks
13/09/2023 90.000 đ Minthai Trà Vinh Bắt màu
13/09/2023 88.000 đ phuongnhibl Bạc Liêu Kks
13/09/2023 89.000 đ phuongnhibl Bạc Liêu Kks
13/09/2023 110.000 đ phuongnhibl Bạc Liêu Kks
13/09/2023 92.000 đ thangbt Bến Tre Bắt màu
11/09/2023 92.000 đ Tepbac
11/09/2023 91.000 đ Trungtsss Sóc Trăng Xem màu
11/09/2023 88.000 đ thubavc Bạc Liêu Bắt màu
11/09/2023 89.000 đ Trongtuan Bến Tre Bắt màu
11/09/2023 86.000 đ minthang Trà Vinh Oxy
07/09/2023 92.000 đ Tepbac
07/09/2023 92.000 đ phuocvubl Bạc Liêu Bắt màu
07/09/2023 94.000 đ nambt Bến Tre Oxy luộc đỏ kks
07/09/2023 92.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng Bắt màu
06/09/2023 90.000 đ lediencm Cà Mau Bắt màu
06/09/2023 92.000 đ Thucbl Bạc Liêu Kks oxy
06/09/2023 89.000 đ Minthai Trà Vinh Oxy
06/09/2023 92.000 đ tinh767 Sóc Trăng Oxy
05/09/2023 92.000 đ phongnha Sóc Trăng Oxy luộc đỏ kks
05/09/2023 92.000 đ 2.000 Tepbac
24/08/2023 90.000 đ 10.000 Tepbac
15/08/2023 80.000 đ 2.000 Tepbac
07/08/2023 78.000 đ Tepbac
01/08/2023 78.000 đ 5.000 Tepbac
29/07/2023 73.000 đ 10.000 Tepbac
27/07/2023 83.000 đ 7.000 Tepbac
19/07/2023 76.000 đ 2.000 Tepbac
23/05/2023 78.000 đ 3.000 hahuynhcairang
20/05/2023 81.000 đ 1.000 hahuynhcairang
16/05/2023 82.000 đ 5.000 hahuynhcairang
12/05/2023 87.000 đ 4.000 hahuynhcairang
10/05/2023 83.000 đ 5.000 hahuynhcairang
08/05/2023 88.000 đ 3.000 hahuynhcairang
03/05/2023 91.000 đ 2.000 hahuynhcairang
27/04/2023 93.000 đ hahuynhcairang
26/04/2023 93.000 đ 3.000 hahuynhcairang
21/04/2023 96.000 đ 2.000 hahuynhcairang
19/04/2023 94.000 đ 1.000 hahuynhcairang
17/04/2023 95.000 đ 2.000 hahuynhcairang
14/04/2023 97.000 đ 5.000 hahuynhcairang
05/04/2023 92.000 đ 8.000 hahuynhcairang
02/04/2023 100.000 đ hahuynhcairang
31/03/2023 100.000 đ 2.000 hahuynhcairang

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!