Giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao giá: 80.000 đồng/kg, cập nhật ngày 27-10-2020, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 27-10-2020 80.000 đ
Ngày 21-10-2020 80.000 đ
Ngày 12-10-2020 80.000 đ
Ngày 07-10-2020 80.000 đ 7.000
Ngày 25-09-2020 73.000 đ -1.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!