Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

Giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao giá: 96.000 đồng/kg, cập nhật ngày 10-06-2021, tăng 11.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 10-06-2021 96.000 đ 11.000
Ngày 04-06-2021 85.000 đ 7.000
Ngày 26-05-2021 78.000 đ MIN
Ngày 25-05-2021 78.000 đ -2.000
Ngày 18-05-2021 80.000 đ 2.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!