Giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao giá: 106.000 đồng/kg, cập nhật ngày 17-09-2020, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 17-09-2020 106.000 đ
Ngày 16-09-2020 106.000 đ -15.000
Ngày 26-08-2020 121.000 đ 14.000
Ngày 21-08-2020 107.000 đ -10.000
Ngày 12-08-2020 117.000 đ 17.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!