Giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao giá: 136.000 đồng/kg, cập nhật ngày 22-01-2021, giảm -1.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 22-01-2021 136.000 đ -1.000
Ngày 21-01-2021 137.000 đ -2.000
Ngày 20-01-2021 139.000 đ
Ngày 19-01-2021 139.000 đ -1.000
Ngày 18-01-2021 140.000 đ

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!