Giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

95.000 đồng/kg

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao giá 95.000 đồng/kg cập nhật ngày 18-06-2024, Tăng 3.000 đồng so với lần trước.

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

11:07:40 18-06-2024 95.000 đ 3.000 Tepbac
11:29:07 17-06-2024 92.000 đ 4.000 Tepbac
11:36:51 13-06-2024 92.000 đ 0704776868 Bạc Liêu
20:51:05 10-06-2024 96.000 đ 14.000 Tepbac
11:57:22 09-06-2024 101.000 đ 0704776868 Bạc Liêu
11:28:59 07-06-2024 80.000 đ 0704776868 Cà Mau
09:38:02 27-05-2024 102.000 đ phuocvubl Bạc Liêu
09:37:13 27-05-2024 109.000 đ phuocvubl Bạc Liêu
09:33:37 27-05-2024 111.000 đ phongnha Sóc Trăng
09:30:32 27-05-2024 116.000 đ tycangio Hồ Chí Minh
09:22:50 27-05-2024 110.000 đ TheHung Cà Mau
09:21:03 27-05-2024 101.000 đ TheHung Cà Mau
09:13:49 27-05-2024 110.000 đ Tepbac
23:13:15 20-05-2024 110.000 đ Tepbac
10:47:09 16-05-2024 110.000 đ Tepbac
10:12:52 13-05-2024 109.000 đ tranchithan Sóc Trăng
10:08:48 13-05-2024 105.000 đ nhattruong Cà Mau
10:05:35 13-05-2024 118.000 đ TheHung Bạc Liêu
10:05:16 13-05-2024 108.000 đ TheHung Bạc Liêu
10:05:03 13-05-2024 105.000 đ TheHung Bạc Liêu
09:18:57 13-05-2024 110.000 đ 8.000 Tepbac
11:56:33 08-05-2024 118.000 đ 2.000 Tepbac
10:26:53 06-05-2024 117.000 đ TheHung Bạc Liêu
10:25:46 06-05-2024 110.000 đ TheHung Bạc Liêu
10:24:19 06-05-2024 106.000 đ TheHung Bạc Liêu
10:17:32 06-05-2024 116.000 đ 4.000 Tepbac
09:22:06 16-04-2024 120.000 đ Tepbac
10:33:44 15-04-2024 114.000 đ lediencm Cà Mau
10:23:47 15-04-2024 118.000 đ tinh767 Sóc Trăng
10:14:32 15-04-2024 120.000 đ TheHung Bạc Liêu
10:13:01 15-04-2024 120.000 đ nambt Bến Tre
10:03:58 15-04-2024 120.000 đ Tepbac
15:49:23 12-04-2024 118.000 đ TheHung Cà Mau
15:47:41 12-04-2024 116.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
15:45:31 12-04-2024 118.000 đ nambt Bến Tre
15:21:53 12-04-2024 120.000 đ 2.000 Tepbac
10:15:26 10-04-2024 117.000 đ triantran Cà Mau
10:11:56 10-04-2024 116.000 đ Longdinh Bạc Liêu
10:07:28 10-04-2024 120.000 đ nambt Bến Tre
09:51:41 10-04-2024 122.000 đ 3.000 Tepbac
11:23:12 08-04-2024 119.000 đ 1.000 Tepbac
14:42:29 25-03-2024 118.000 đ Tepbac
23:53:09 13-03-2024 118.000 đ 2.000 Tepbac
23:32:01 13-03-2024 118.000 đ nambt Bến Tre
01:41:59 12-03-2024 120.000 đ Tepbac
23:41:35 09-03-2024 120.000 đ 1.000 Tepbac
15:12:30 06-03-2024 115.000 đ tranchithan Sóc Trăng
15:10:44 06-03-2024 118.000 đ quynhbl Bạc Liêu
15:08:39 06-03-2024 114.000 đ lediencm Cà Mau
15:06:38 06-03-2024 124.000 đ hoangdu Bạc Liêu
14:59:48 06-03-2024 119.000 đ 1.000 Tepbac
21:37:19 03-03-2024 116.000 đ phtuyet Trà Vinh
21:33:14 03-03-2024 116.000 đ duykhanhcm Cà Mau
21:31:14 03-03-2024 114.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
21:29:08 03-03-2024 116.000 đ trangkhanh Bạc Liêu
21:21:20 03-03-2024 118.000 đ 2.000 Tepbac
20:48:10 02-03-2024 116.000 đ nhattruong Cà Mau
20:46:35 02-03-2024 114.000 đ phongnha Sóc Trăng
20:44:25 02-03-2024 120.000 đ thanhbui Bến Tre
20:41:22 02-03-2024 116.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
20:36:36 02-03-2024 120.000 đ Tepbac
11:53:13 01-03-2024 125.000 đ mai.ca Trà Vinh
11:51:03 01-03-2024 120.000 đ mai.ca Long An
12:03:56 29-02-2024 120.000 đ Tepbac
09:42:45 26-02-2024 120.000 đ 5.000 Tepbac
09:38:00 26-02-2024 120.000 đ Minthai Trà Vinh
09:35:28 26-02-2024 118.000 đ Tunglaitom Cà Mau
09:29:29 26-02-2024 109.000 đ Phunglua Sóc Trăng
09:28:53 26-02-2024 114.000 đ Phunglua Sóc Trăng
09:17:05 26-02-2024 116.000 đ Thaihoachau Bạc Liêu
09:16:11 26-02-2024 112.000 đ Thaihoachau Bạc Liêu
11:50:35 05-02-2024 115.000 đ 3.000 Tepbac
11:47:43 05-02-2024 114.000 đ lediencm Cà Mau
11:46:02 05-02-2024 116.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
11:42:40 05-02-2024 115.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
14:30:11 01-02-2024 115.000 đ duykhanhcm Cà Mau
14:27:58 01-02-2024 116.000 đ phtuyet Trà Vinh
14:25:41 01-02-2024 116.000 đ Letoan313 Bạc Liêu
14:23:50 01-02-2024 118.000 đ tranchithan Sóc Trăng
14:14:25 01-02-2024 118.000 đ Tepbac
15:53:27 29-01-2024 118.000 đ Tepbac
16:56:45 25-01-2024 118.000 đ 1.000 Tepbac
11:55:17 24-01-2024 118.000 đ thubavc Sóc Trăng
11:52:39 24-01-2024 109.000 đ vuongbl Bạc Liêu
11:50:54 24-01-2024 116.000 đ Minthai Trà Vinh
11:47:38 24-01-2024 116.000 đ nhattruong Cà Mau
10:17:18 22-01-2024 118.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
10:15:21 22-01-2024 110.000 đ Thucbl Bạc Liêu
10:01:59 22-01-2024 120.000 đ tycangio Hồ Chí Minh
10:00:14 22-01-2024 115.000 đ vnthuy Bến Tre
09:51:52 22-01-2024 119.000 đ 1.000 Tepbac
09:36:50 16-01-2024 118.000 đ Tepbac
09:34:28 16-01-2024 116.000 đ 5deptv Trà Vinh
09:31:21 16-01-2024 107.000 đ lediencm Cà Mau
09:28:53 16-01-2024 108.000 đ tinh767 Sóc Trăng
09:27:35 16-01-2024 117.000 đ vnthuy Bến Tre
09:24:45 16-01-2024 115.000 đ trangkhanh Bạc Liêu
12:13:48 14-01-2024 108.000 đ duykhanhcm Cà Mau
12:11:05 14-01-2024 109.000 đ Chinghiaa Bạc Liêu
12:02:28 14-01-2024 115.000 đ ngoanla2 Long An

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!