Giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao giá: 115.000 đồng/kg, cập nhật ngày 20-08-2018, tăng 3.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 20-08-2018 115.000 đ 3.000
Ngày 15-08-2018 112.000 đ
Ngày 07-08-2018 112.000 đ
Ngày 27-07-2018 112.000 đ -1.000
Ngày 16-07-2018 113.000 đ 1.000
Ngày 09-07-2018 112.000 đ -1.000
Ngày 11-06-2018 113.000 đ 7.000
Ngày 28-05-2018 106.000 đ -4.000 MIN
Ngày 22-05-2018 110.000 đ -2.000
Ngày 16-05-2018 112.000 đ -3.000
Ngày 04-05-2018 115.000 đ 5.000
Ngày 19-04-2018 110.000 đ -16.000
Ngày 06-04-2018 126.000 đ -9.000
Ngày 13-03-2018 135.000 đ 0 MAX