Giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao giá: 100.000 đồng/kg, cập nhật ngày 03-08-2020, giảm -3.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 03-08-2020 100.000 đ -3.000 MIN
Ngày 22-07-2020 103.000 đ -3.000
Ngày 13-07-2020 106.000 đ -12.000
Ngày 02-07-2020 118.000 đ 10.000
Ngày 26-06-2020 108.000 đ -15.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!