Giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

109.000 đồng/kg

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao giá 109.000 đồng/kg cập nhật ngày 24-09-2023, giảm 1.000 đồng so với lần trước.

Tôm thẻ hôm nay giá 105.000 đồng/kg loại Tôm thẻ 50 con/kg tại ao ghi nhận từ ngày 22-09-2023 bởi nhattruong tại khu vực Cà Mau.

Kks
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

24/09/2023 109.000 đ 1.000 Tepbac
22/09/2023 110.000 đ 2.000 Tepbac
22/09/2023 105.000 đ nhattruong Cà Mau Kks
22/09/2023 110.000 đ 5deptv Trà Vinh Oxy
22/09/2023 112.000 đ thanhbui Bến Tre Oxy luộc đỏ kks
22/09/2023 110.000 đ tranchithan Sóc Trăng Kks
22/09/2023 108.000 đ Ktatinh Bạc Liêu Kks
20/09/2023 110.000 đ dangmongthu0506 Cà Mau thẻ oxy
20/09/2023 110.000 đ dangmongthu0506 Cà Mau thẻ oxy
20/09/2023 110.000 đ dangmongthu0506 Cà Mau thẻ oxy
19/09/2023 108.000 đ 2.000 Tepbac
19/09/2023 107.000 đ Phunglua Sóc Trăng Kks
19/09/2023 108.000 đ thangbt Bến Tre Kks
19/09/2023 110.000 đ thangbt Bến Tre Oxy luộc đỏ
19/09/2023 104.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu Kks
18/09/2023 103.000 đ danganlt Cà Mau Kks
18/09/2023 106.000 đ vnthuy Bến Tre Oxy luộc đỏ
18/09/2023 104.000 đ vuongbl Bạc Liêu Kks
17/09/2023 106.000 đ 5.000 Tepbac
13/09/2023 111.000 đ 3.000 Tepbac
13/09/2023 111.000 đ Phunglua Sóc Trăng Oxy kks
13/09/2023 110.000 đ Minthai Trà Vinh Oxy
13/09/2023 110.000 đ phuongnhibl Bạc Liêu Kks
13/09/2023 110.000 đ thangbt Bến Tre Oxi kks
11/09/2023 108.000 đ 2.000 Tepbac
11/09/2023 108.000 đ Trungtsss Sóc Trăng Kks
11/09/2023 108.000 đ thubavc Sóc Trăng Kks
11/09/2023 105.000 đ thubavc Bạc Liêu Kks
11/09/2023 110.000 đ Trongtuan Bến Tre Oxy, luộc đỏ, kks
11/09/2023 105.000 đ minthang Trà Vinh Oxy
07/09/2023 110.000 đ Tepbac
07/09/2023 105.000 đ phuocvubl Bạc Liêu Kks
07/09/2023 112.000 đ nambt Bến Tre Oxy luộc đỏ kks
07/09/2023 110.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng Oxy
06/09/2023 105.000 đ lediencm Cà Mau Kks
06/09/2023 112.000 đ Thucbl Bạc Liêu Kks oxy
06/09/2023 110.000 đ Minthai Trà Vinh Oxy
05/09/2023 110.000 đ 7.000 Tepbac
24/08/2023 103.000 đ 1.000 Tepbac
15/08/2023 104.000 đ 2.000 Tepbac
07/08/2023 102.000 đ 7.000 Tepbac
01/08/2023 95.000 đ 2.000 Tepbac
29/07/2023 93.000 đ Tepbac
27/07/2023 93.000 đ 3.000 Tepbac
19/07/2023 90.000 đ 2.000 Tepbac
23/05/2023 92.000 đ 1.000 hahuynhcairang
20/05/2023 93.000 đ 12.000 hahuynhcairang
16/05/2023 105.000 đ hahuynhcairang
12/05/2023 105.000 đ 3.000 hahuynhcairang
10/05/2023 102.000 đ 4.000 hahuynhcairang
08/05/2023 106.000 đ 1.000 hahuynhcairang
03/05/2023 107.000 đ 1.000 hahuynhcairang
27/04/2023 108.000 đ 1.000 hahuynhcairang
26/04/2023 109.000 đ 1.000 hahuynhcairang
21/04/2023 110.000 đ hahuynhcairang
19/04/2023 110.000 đ hahuynhcairang
17/04/2023 110.000 đ hahuynhcairang
14/04/2023 110.000 đ 2.000 hahuynhcairang
05/04/2023 112.000 đ 7.000 hahuynhcairang
02/04/2023 119.000 đ 1.000 hahuynhcairang

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!