Giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao giá: 109.000 đồng/kg, cập nhật ngày 27-05-2020, giảm -11.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 27-05-2020 109.000 đ -11.000 MIN
Ngày 21-05-2020 120.000 đ 10.000
Ngày 13-05-2020 110.000 đ -10.000
Ngày 07-05-2020 120.000 đ 3.000
Ngày 29-04-2020 117.000 đ -3.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!