Giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao giá: 110.000 đồng/kg, cập nhật ngày 19-04-2018, giảm -16.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 19-04-2018 110.000 đ -16.000
Ngày 06-04-2018 126.000 đ -9.000
Ngày 13-03-2018 135.000 đ 0 --