Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

Giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao giá: 126.000 đồng/kg, cập nhật ngày 09-04-2021, giảm -2.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 09-04-2021 126.000 đ -2.000 MIN
Ngày 05-04-2021 128.000 đ 2.000
Ngày 31-03-2021 126.000 đ -3.000
Ngày 29-03-2021 129.000 đ 1.000
Ngày 29-03-2021 128.000 đ -8.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!