Giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao giá: 122.000 đồng/kg, cập nhật ngày 20-11-2020, tăng 7.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 20-11-2020 122.000 đ 7.000
Ngày 05-11-2020 115.000 đ 8.000
Ngày 27-10-2020 107.000 đ 2.000
Ngày 21-10-2020 105.000 đ
Ngày 12-10-2020 105.000 đ

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!