Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

Giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao giá: 109.000 đồng/kg, cập nhật ngày 10-06-2021, tăng 4.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 10-06-2021 109.000 đ 4.000
Ngày 04-06-2021 105.000 đ
Ngày 26-05-2021 105.000 đ
Ngày 25-05-2021 105.000 đ 2.000
Ngày 18-05-2021 103.000 đ -2.000 MIN

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!