Trần Tuấn Đạt

Trần Tuấn Đạt

Điện thoại : 0942493967

Địa chỉ : Thanh Hóa

Thu mua tại công ty cá mè số lượng lớn để cấp đông (không cần sống), ngày vài chục tấn

Bảng giá từ Trần Tuấn Đạt

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá trắm cỏ tại ao 42.000 /kg 24-12-2021
Cá mè hoa tại ao 11.000 /kg 20-01-2022