Trần Tuấn Đạt

Trần Tuấn Đạt

Điện thoại : 0942493967

Địa chỉ : Thanh Hóa

Thu mua tại công ty cá mè số lượng lớn để cấp đông (không cần sống), ngày vài chục tấn

Bảng giá từ Trần Tuấn Đạt

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá mè hoa tại ao 12.000 /kg 17-04-2022
Cá rô tại ao 36.000 /kg 18-04-2022
Cá lăng tại bè 52.000 /kg 21-04-2022
Cá trắm cỏ tại ao 52.000 /kg 21-04-2022