Cá rô tại ao

Giá Cá rô tại ao

Cá rô tại ao giá: 23.000 đồng/kg, cập nhật ngày 14-05-2021, giảm -2.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá rô tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 14-05-2021 23.000 đ -2.000 MIN
Ngày 28-04-2021 25.000 đ 1.000
Ngày 26-04-2021 24.000 đ
Ngày 20-04-2021 24.000 đ
Ngày 19-04-2021 24.000 đ -1.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!