Giá Cá rô tại ao

Cá rô tại ao giá: 23.000 đồng/kg, cập nhật ngày 08-03-2018, giảm -2.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá rô tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 08-03-2018 23.000 đ -2.000
Ngày 26-12-2017 25.000 đ 1.000
Ngày 30-11-2017 24.000 đ 1.000
Ngày 24-11-2017 23.000 đ -2.000
Ngày 07-11-2017 25.000 đ 2.000
Ngày 31-10-2017 23.000 đ -12.000
Ngày 24-06-2016 35.000 đ MAX
Ngày 06-04-2016 35.000 đ 2.000
Ngày 01-10-2015 33.000 đ 1.000
Ngày 15-08-2015 32.000 đ 3.000
Ngày 06-05-2015 29.000 đ -1.000
Ngày 01-04-2014 30.000 đ 6.000
Ngày 26-02-2014 24.000 đ
Ngày 09-02-2014 24.000 đ 4.000
Ngày 19-01-2014 20.000 đ MIN
Ngày 31-12-2013 20.000 đ
Ngày 10-11-2013 20.000 đ -2.000
Ngày 30-10-2013 22.000 đ
Ngày 13-10-2013 22.000 đ
Ngày 02-10-2013 22.000 đ
Ngày 28-09-2013 22.000 đ -1.000
Ngày 11-09-2013 23.000 đ 1.000
Ngày 21-08-2013 22.000 đ
Ngày 04-08-2013 22.000 đ -6.000
Ngày 15-06-2013 28.000 đ -7.000
Ngày 21-02-2013 35.000 đ 0 --