Giá Cá trắm cỏ tại ao

47.000 đồng/kg

Cá trắm cỏ tại ao giá 47.000 đồng/kg cập nhật ngày 01-12-2021, tăng 7.000 đồng so với lần trước.

Cá trắm hôm nay giá 40.000 đồng/kg loại Cá trắm cỏ tại ao ghi nhận từ ngày 29-11-2021 bởi nguyenthom tại khu vực Ninh Bình.

3,8-4kg
Cá trắm cỏ tại ao

Biểu đồ thống kê giá Cá trắm cỏ tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá trắm cỏ tại ao

01/12/2021 47.000 đ 7.000 Tepbac
29/11/2021 40.000 đ nguyenthom Ninh Bình 3,8-4kg
29/11/2021 65.000 đ nguyenthom Lạng Sơn 2kg trở lên
29/11/2021 44.000 đ nguyenthom Hưng Yên biểu 2,5-4kg
29/11/2021 36.000 đ B1901017 Tuyên Quang liên hệ 0328598998
29/11/2021 40.000 đ 12.000 Tepbac
27/11/2021 52.000 đ 1.000 Tepbac
25/11/2021 53.000 đ Tepbac
20/11/2021 53.000 đ 1.000 Tepbac
16/11/2021 52.000 đ Tepbac
15/11/2021 52.000 đ Tepbac
12/11/2021 52.000 đ Tepbac
11/11/2021 52.000 đ 5.000 Tepbac
09/11/2021 57.000 đ 6.000 Tepbac
08/11/2021 51.000 đ Tepbac
06/11/2021 51.000 đ Tepbac
05/11/2021 51.000 đ 1.000 Tepbac
04/11/2021 52.000 đ 1.000 Tepbac
02/11/2021 51.000 đ Tepbac
01/11/2021 51.000 đ Tepbac
30/10/2021 51.000 đ Tepbac
29/10/2021 45.000 đ AnbinhBiochemistry Bắc Ninh Bắc Ninh, loại >2.5kg
25/10/2021 51.000 đ Tepbac
24/10/2021 51.000 đ Tepbac
21/10/2021 51.000 đ Tepbac
20/10/2021 51.000 đ Tepbac
19/10/2021 51.000 đ Tepbac
16/10/2021 51.000 đ 2.000 Tepbac
14/10/2021 53.000 đ Tepbac
13/10/2021 53.000 đ 1.000 Tepbac
12/10/2021 52.000 đ 1.000 Tepbac
10/10/2021 53.000 đ 2.000 Tepbac
09/10/2021 51.000 đ 1.000 Tepbac
07/10/2021 52.000 đ Tepbac
06/10/2021 52.000 đ 9.000 Tepbac
29/09/2021 46.000 đ AnbinhBiochemistry Bắc Ninh Size > 2.5 kg
20/09/2021 48.000 đ AnbinhBiochemistry Hải Dương Size > 3kg
12/09/2021 42.000 đ AnbinhBiochemistry Hà Nội Size 3,6kg/con
10/09/2021 46.000 đ AnbinhBiochemistry Hải Dương Size > 2,5 kg
08/09/2021 42.000 đ AnbinhBiochemistry Hà Nội Khu vực Hà Tây
07/09/2021 45.000 đ AnbinhBiochemistry Bắc Ninh
02/09/2021 45.000 đ AnbinhBiochemistry Hải Dương Size > 2,5 kg/con
30/08/2021 45.000 đ AnbinhBiochemistry Bắc Ninh Size >2,5kg/con
27/08/2021 42.000 đ AnbinhBiochemistry Bắc Ninh Size > 2,5kg/con
27/08/2021 43.000 đ AnbinhBiochemistry Hải Dương Size > 2,5kg/con
26/08/2021 53.000 đ LELINH Đồng Nai Size > 3kg/con
23/08/2021 43.000 đ AnbinhBiochemistry Hà Nội Size > 3,5 kg/con, khu vực Mỹ Đức.
23/08/2021 43.000 đ AnbinhBiochemistry Hà Nội Size > 3,5 kg/con, khu vực Mỹ Đức.
23/08/2021 42.000 đ AnbinhBiochemistry Bắc Ninh Size > 3,5 kg/con
20/08/2021 44.000 đ AnbinhBiochemistry Hà Nội Size > 3.5kg, khu vực Phú Xuyên.
20/08/2021 43.000 đ AnbinhBiochemistry Bắc Ninh Size > 3 kg, khu vực Yên Phong.
18/08/2021 42.000 đ AnbinhBiochemistry Hà Nội Size > 2,5kg/con
17/08/2021 40.000 đ AnbinhBiochemistry Hà Nội Size > 2,5kg
17/08/2021 48.000 đ AnbinhBiochemistry Hải Dương Size 2,5 => 4kg
16/08/2021 44.000 đ AnbinhBiochemistry Bắc Ninh Loại 1, Size > 2,5kg/con

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!