Giá Cá lăng tại bè

Cá lăng tại bè giá: 65.000 đồng/kg, cập nhật ngày 06-04-2016, tăng 2.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá lăng tại bè theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 06-04-2016 65.000 đ 2.000 MAX
Ngày 01-10-2015 63.000 đ -2.000 MIN
Ngày 15-08-2015 65.000 đ 2.000
Ngày 06-05-2015 63.000 đ -2.000
Ngày 01-04-2014 65.000 đ

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!