Giá Cá lăng tại bè

Cá lăng hôm nay giá 52.000 đồng/kg loại Cá lăng tại bè ghi nhận từ ngày 21-04-2022 bởi trantuandat tại khu vực Hải Dương.

Cá lăng tại bè

Biểu đồ thống kê giá Cá lăng tại bè theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá lăng tại bè

23:52:30 21-04-2022 52.000 đ trantuandat Hải Dương
23:52:15 21-04-2022 68.000 đ trantuandat Hải Dương
23:56:07 19-04-2022 62.000 đ 3.000 Tepbac
23:42:43 12-01-2022 65.000 đ Tepbac
19:10:37 06-04-2016 65.000 đ 2.000 Tepbac
14:12:17 01-10-2015 63.000 đ 2.000 Tepbac
07:52:33 15-08-2015 65.000 đ 2.000 Tepbac
22:43:35 06-05-2015 63.000 đ 2.000 Tepbac
11:03:52 01-04-2014 65.000 đ Tepbac
22:22:39 08-03-2014 65.000 đ 65.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!