Cá chốt cờ

: Silver lancer
: Mystus bocourti Bleeker, 1864
: Hi fin Mystus, King Bagrid
Phân loại
Mystus bocourtiBleeker, 1864
Ảnh Cá chốt cờ
Đặc điểm

Thân dài, dẹp bên. Đầu nhỏ hình nón. Có 4 đôi râu dài. Râu mũi kéo dài tới chẩm. Râu mép dài nhất và kéo dài tới gốc vây đuôi. Râu hàm dưới kéo dài tới gốc vây ngực. Mắt to, không có da che phủ, nằm lệch về phía lưng của đầu và gần như cách đều chót mõm với điểm cuối nắp mang.

Lỗ mang lớn, màng mang phát triển và không dính với nhau. Phần ngọn của gai vây lưng rất dài, tương đương 1/2 chiều dài chuẩn. Gai vây ngực to, mặt sau có răng cưa hướng xuống gốc.

Mặt lưng và phía trên đường bên của đầu và thân có màu nâu đen và lợt dần xuống bụng, các vây có màu nâu sẫm. Bụng cá có màu vàng đến đồng đỏ. Gốc vây lưng, vây ngực, vây bụng có màu đỏ máu và phần ngoài của vây có màu nâu đen với sắc xanh.

Ngoài tự nhiên cá có đạt tối đa 30cm chiều dài.

Phân bố

Thái Lan, Lào, Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam.

Tập tính
Sinh sản
Hiện trạng

Mùa vụ khai thác: Quanh năm.      
Kích thước khai thác: 15 - 25cm, lớn nhất 30cm.
Ngư cụ khai thác: Lưới, rùng, đăng, vó...     
Dạng sản phẩm: ăn tươi

Tài liệu tham khảo
  1. Fishwise, http://www.fishwise.co.za/Default.aspx?TabID=110&GenusSpecies=Bagroides_macropterus&SpecieConfigId=232646
Cập nhật ngày 02/08/2021
bởi
Xem thêm