Cá chốt giấy

: Flathead stinging catfish
: Mystus albolineatus Roberts, 1994
: Cá lang giấy
Phân loại
Mystus albolineatusRoberts, 1994
Ảnh Cá chốt giấy
Đặc điểm

Thân dài và rất dẹp bên. Đầu nhỏ, dẹp bằng, mặt dưới phẳng hơn mặt trên. Mõm tù. Có 4 đôi râu. Râu mép dài nhất. Và kéo dài quá ngọn vây đuôi. Mắt to không được da che phủ, nằm lệch về mặt lưng của đầu và gần như cách đều chót mõm với điểm cuối nắp mang.Màng mang phát triển, tách rời nhau và không dính với eo mang.

Vây mỡ rất dài, phần trước của vây mỡ chạm với vây lưng. Toàn thân cá có màu xanh lá cây hay xám xanh, phần lưng sậm hơn phần bụng. Dọc đường bên có một sọc trắng. Vây lưng, vây đuôi, vây mỡ có màu xanh xám. Vây ngực, vây bụng, vây hậu môn phần ngọn sậm hơn phần gốc và màng da giữa các tia vây có màu đen.

Kích thước tối đa: 40cm.

Phân bố

Giava, Xumatra, Borneo, ấn Độ, Thái Lan, Lào. ở Việt Nam gặp nhiều ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Tập tính
Sinh sản
Hiện trạng

Mùa vụ khai thác: Quanh năm.     
Kích thước khai thác: 15 - 20cm
Ngư cụ khai thác: Lưới, rùng, đăng, vó...    
Dạng sản phẩm: ăn tươi

Tài liệu tham khảo
  1. http://www.fishbase.org/summary/Mystus-cavasius.html
Cập nhật ngày 02/08/2021
bởi
Xem thêm