Cá Ali vàng

: Yellow prince
: Labidochromis caeruleus Fryer, 1956
: Hoàng tử phi
Phân loại
Labidochromis caeruleusFryer, 1956
Ảnh Cá Ali vàng
Đặc điểm sinh học

- Cá Ali vàng có thân thon dài, đỉnh đầu dốc, miệng rộng. Cỡ cá tối đa 10cm. Thân cá có màu vàng đặc trưng, các vây vàng nhạt pha trắng với các viền đen

Phân bố

- Cá nhập nội từ cuối thập niên 90, trung bình 2 – 6 ngàn con/năm giai đoạn 2000 – 2003. Cá đã sản xuất giống trong nước từ năm 2004, tập trung ở Biên Hòa

Tập tính

- Tầng nước ở: tầng giữa và tầng đáy.

- Chăm sóc: Cá lên màu đẹp trong môi trường nước cứng và pH kiềm. Có thể trải một lớp đá san hô trên bể để giữ môi trường phù hợp cho cá.

- Thức ăn: Cá ăn động vật. Thức ăn bao gồm cá con, côn trùng, giáp xác, trùng chỉ, thức ăn viên ...

Sinh sản

Tỉ lệ đực cái khi tham gia sinh sản là 1:3. Cá cái đẻ trứng lên giá thể cứng trong bể, cá đực thụ tinh ngoài, sau đó cá cái gắp trứng lên miệng để ấp. Thời gian cá cái ấp trứng và giữ con trong khoang miệng khoảng 3 tuần

Hiện trạng

Nuôi làm cảnh, sản xuất nội địa

Tài liệu tham khảo

1. Vũ Cẩm Lương, 2009. Cá cảnh nước ngọt. Nhà xuất bản Nông nghiệp TP. HCM
2. http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_v%C3%A0ng
3. http://fishviet.com/fishviet/index.php?page=fishspecies

Cập nhật ngày 27/01/2013
bởi Trung Hiếu
Xem thêm