Cá hề bông

: Fuelleborn’s cichlid
: Labeotropheus fuelleborni Ahl, 1926
: Ông hề bông
Phân loại
Labeotropheus fuelleborniAhl, 1926
Ảnh Cá hề bông
Đặc điểm

Cá hề bông có thân thon dài, đỉnh đầu dốc, miệng rộng. Nền thân màu xanh lơ xen lẫn mảng bông màu vàng cam đến xám đen.


Cá hề bông nuôi cảnh
 

Phân bố

Nguồn gốc: cá ngoại nhập

Phân bố: Châu Phi: hồ Malawi

Tập tính

Tầng nước ở: Mọi tầng nước

Chăm sóc: Cá lên màu đẹp ở môi trường nước cứng và pH kiềm (pH 8,0). Bể cần bố trí lọc nước và sục khí thường xuyên
.
Thức ăn: Cá ăn tạp từ tảo, thực vật đến côn trùng, giáp xác, trùng ... Cá cũng ăn thức ăn viên

Sinh sản

Sinh sản: Tỉ lệ đực cái khi tham gia sinh sản là 1:3. Cá cái ấp trứng và giữ con trong khoang miệng khoảng 3 – 4 tuần

Hiện trạng

Cá nuôi làm cảnh. Mức độ phổ biến ít, mức độ ưa chuộng trung bình nhiều, giá 25 ngàn đồng/con.

Tài liệu tham khảo

1. http://vi.wikipedia.org/wiki/Labeotropheus_fuelleborni
2. http://fishviet.com/fishviet/index.php?page=fishspecies
3. Vũ Cẩm Lương, 2009. Cá cảnh nước ngọt. Nhà xuất bản Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Cập nhật ngày 23/12/2013
bởi Trung Hiếu
Xem thêm