Cá bống mắt tre

: Bumblebee goby
: Brachygobius doriae (Günther, 1868)
: Bống ống điếu, Bống ông nghệ
Phân loại
Brachygobius doriae(Günther, 1868)
Ảnh Cá bống mắt tre
Đặc điểm

Cá có kích thước nhỏ (tối đa 3cm), thân hình trụ tựa ống điếu. Nền thân màu vàng xen kẽ 4 mảng đen rộng bản trông tựa các mắt (đốt) thân tre. Các vây màu trắng trong có lẫn các đốm đen

Phân bố

Cá phân bố ở Indonexia, Malyxia, Brunei, Singapo và Việt Nam (Đồng bằng sông Cửu Long).

Tập tính
 

- Tầng nước ở: Đáy
- Chăm sóc: Cá sống ở nước ngọt và lợ, thích hợp môi trường nước lợ nhẹ 5 – 7‰.
- Thức ăn: Cá ăn phiêu sinh động vật, moina, trùng chỉ và thức ăn viên.

Sinh sản

Sinh sản: Cá đẻ trứng trong hang hay giá thể cứng, tách cá cái ra riêng để cá đực chăm sóc ổ trứng, sau khi trứng nở tiếp tục tách cá đực ra khỏi cá bột.

Hiện trạng

Cá nuôi làm cảnh

Tài liệu tham khảo

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Brachygobius_doriae
2. Vũ Cẩm Lương, 2009. Cá cảnh nước ngọt. Nhà xuất bản Nông nghiệp TP. HCM
3. http://fishviet.com/fishviet/index.php?page=fishspecies

Cập nhật ngày 27/01/2013
bởi Trung Hiếu
Xem thêm