Cá chim dơi bốn sọc

: Striped mono
: Monodactylus sebae (Cuvier, 1829)
: Chim dơi sọc, cá chim sọc đen
Phân loại
Monodactylus sebae(Cuvier, 1829)
Ảnh Cá chim dơi bốn sọc
Đặc điểm

Cá chim dơi 4 sọc có thân hình cao dạng đĩa, thân phủ vẩy nhỏ, vây lưng và vây hậu môn vương rất rộng và tựa dài cánh dơi. Thân cá màu trắng ánh bạc với 4 sọc đen ngang thân chạy qua mắt, qua nắp mang, qua cuống đuôi và nối với 2 chóp vây lưng và vây hậu môn.

Phân bố

Nguồn gốc: Cá nhập nội từ thập niên 90, sau năm 2000 trung bình nhập 2 – 5 ngàn con/năm

Phân bố: Châu Phi: Senegal, Angola

Tập tính

Tầng nước ở: Mọi tầng nước
Chăm sóc: Cá rộng muối, thích hợp môi trường nước từ ngọt (cho cá nhỏ) đến lợ và mặn nhẹ. Cá khỏe và lên màu đẹp ở nồng độ muối từ 7‰ trở lên. Khi mua cá cần tìm hiểu nguồn nước ở nơi bán để tập cá thích nghi dần ở môi trường mới.
Thức ăn: Cá ăn thực vật thủy sinh, phiêu sinh động vật, tôm tép, cá con và thức ăn viên.

Sinh sản

Sinh sản: Cá đẻ trứng ở môi trường nước mặn

Hiện trạng

Cá nuôi làm cảnh. Mức độ phổ biến trung bình, mức độ ưa chuộng trung bình, giá khoảng 40 ngàn/con.

Tài liệu tham khảo

1. http://fishviet.com/fishviet/index.php?page=fishspecies

2. http://en.wikipedia.org/wiki/African_moony

Cập nhật ngày 27/01/2013
bởi Trung Hiếu
Xem thêm