Cá chim dơi bạc

: Silver batfish
: Monodactylus argenteus (Linnaeus, 1758)
: Chim trắng; Dơi vàng; Chim khoang; Kim xương; Ngân xương
Phân loại
Monodactylus argenteus(Linnaeus, 1758)
Ảnh Cá chim dơi bạc
Đặc điểm

Cá chim dơi bạc (hay chim trắng) có thân hình cao dạng đĩa, thân phủ vẩy nhỏ, vây lưng và vây hậu môn kéo dài tựa cánh dơi. Thân màu trắng ánh bạc, có 2 sọc đen qua mắt và qua nắp mang.

Phân bố

Nguồn gốc: Là cá tự nhiên bản địa nhưng khó thuần dưỡng vì tính rất nhát, nguồn cá trên thị trường hiện được nhập từ Đài Loan cùng với cá chim dơi bốn sọc.

Phân bố: Vùng cửa sông ven biển từ châu Phi tới châu Úc. Ở Việt Nam cá phân bố vùng hạ lưu và cửa sông ở vịnh Bắc Bộ, miền Trung và Nam Bộ

Tập tính

Tầng nước ở: Mọi tầng nước

Chăm sóc: Cá khỏe và lên màu đẹp ở môi trường nước kiềm với nồng độ muối từ 7‰ trở lên.

Thức ăn: Cá ăn thực vật, tôm tép, cá con và thức ăn viên.

Sinh sản

Sinh sản: Cá đẻ trứng ở môi trường nước mặn.

Hiện trạng

Cá nuôi làm cảnh. Mức độ phổ biến ít, mức độ ưa chuộng trung bình, giá 60-80 ngàn/con (cỡ 10cm, nguồn nhập từ Đài Loan).

Tài liệu tham khảo

1. http://fishviet.com/fishviet/index.php?page=fishspecies

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_moony

Cập nhật ngày 27/01/2013
bởi Trung Hiếu
Xem thêm