Cá da báo mỏ vịt

: Tiger catfish
: Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766)
: Da báo mỏ vịt
Phân loại
Pseudoplatystoma fasciatum(Linnaeus, 1766)
Ảnh Cá da báo mỏ vịt
Đặc điểm sinh học

Cá da báo mỏ vịt với đầu dài với 3 đôi râu và mỏ đẹp ngang tựa như mỏ vịt. Thân thon dài, nền thân màu xám nâu với sọc đen vằn vện tựa như da báo. Vây đuôi lớn và phân thùy sau, các vây có nhiều chấm đen rãi rác.

Phân bố

Nguồn gốc: Cá nhập nội khoảng năm 2002.

Cá phân bố ở Nam Mỹ

Tập tính

Tầng nước ở: Đáy

Chăm sóc: Cá cần hệ thống lọc nước hoạt động tốt đáp ứng nhu cầu trao đổi chất mạnh, nước hơi mềm.

Thức ăn: Cá ăn giáp xác, côn trùng, cá con, trùng chỉ, thịt gia súc, ... cho ăn vừa phải để hạn chế tốc độ tăng trưởng: cá nhỏ cho ăn 1 – 2 ngày/lần, cá lớn 3 - 4 ngày/lần.

Sinh sản

Sinh sản: Cá đẻ trứng, hiện chưa sinh sản nhân tạo

Hiện trạng

Cá nuôi làm cảnh. Mức độ phổ biến ít, mức độ ưa chuộng trung bình, giá từ 100-200 ngàn đồng/con (cỡ 20-30cm).

Tài liệu tham khảo

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudoplatystoma_fasciatum

2. Vũ Cẩm Lương, 2009. Cá cảnh nước ngọt. Nhà xuất bản Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Cập nhật ngày 27/01/2013
bởi Trung Hiếu
Xem thêm