Cá bơn phên

: River Tonguesole
: Cynoglossus feldmanni Bleeker, 1854
: Cá lưỡi bò, cá thờn bơn
Phân loại
Cynoglossus feldmanniBleeker, 1854
Ảnh Cá bơn phên
Đặc điểm

Cynoglossus feldmanni, cá lưỡi bò, cá bơn phên, cá bơn

Nguồn: http://ffish.asia Ảnh 2: Phanara Thach, Ảnh 1: Dinh D. Tran

Cá bơn sống dưới đáy biển, hai mắt hoàn toàn ở phía trên, cùng một bên và không tuân theo quy luật đối xứng. Cá bơn đã thích nghi để sống ở dưới đáy biển với các mắt của chúng hướng lên trên còn bên không có mắt thì hướng xuống dưới.Ngoài đôi mắt lạ lùng, màu sắc da cá bơn có thể biến đổi để trốn tránh kẻ thù hoặc ngụy trang săn mồi. Lớp da trên thường màu nâu sậm giống bùn, còn lớp da dưới màu trắng như ánh sáng rọi xuống nước.

Phân bố

Loài này được phân bố rộng rãi ở Đông Nam Á, từ sông Mae Khlong đến các lưu vực sông Mê Kông (Campuchia, Thái Lan, Lào và Việt Nam), và từ Indonesia (Sumatra, Kalimantan, Kottelat và cộng sự, 1993).

Tập tính

Cá bơn (hay cá thờn bơn) là một loài cá thân bẹt sống ở tầng nước đáy. Chúng có trên 100 loài, ăn các loài động vật giáp xác nhỏ và động vật không xương sống.

Sinh sản
Hiện trạng

Chủ yếu khai thác.

Tài liệu tham khảo

1. Http://www.iucnredlist.org/details/180735/0

4. Http://ffish.asia

2. Https://vi.wikipedia.org/wiki/Cá_bơn

3. Theo tài liệu DNA BARCODING MỘT SỐ LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

Cập nhật ngày 22/01/2018
bởi NIMDA TH
Xem thêm