Hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ nuôi trồng thủy sản thiệt hại do bão 12

Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản thiệt hại do bão 12 là 7 triệu đồng/hộ
Các hộ nuôi thủy sản bằng lồng bè ở huyện Vạn Ninh bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 12.

Kỳ họp thứ 6 vừa qua, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất sử dụng nguồn ngân sách của tỉnh để hỗ trợ các hộ nuôi trồng thủy sản (NTTS) bằng lồng bè bị thiệt hại do cơn bão số 12 năm 2017 (không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị định 02 năm 2017 của Chính phủ) với mức 7 triệu đồng/hộ.

Động viên Người dân

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai chính sách này để sớm chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ cho người dân. Trong quá trình triển khai phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Đón nhận thông tin này, ông Nguyễn Văn Thanh - người nuôi tôm hùm lồng ở khu vực thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) hồ hởi: “Thực tế thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra đối với người NTTS ở Vạn Ninh rất lớn. Việc tỉnh có chính sách hỗ trợ đối với các hộ NTTS bằng lồng bè trên biển sẽ động viên, khuyến khích người dân trong lúc khó khăn”. Còn ông Trương Văn Hùng - thị trấn Vạn Giã cho hay: “Ở Vạn Ninh, hầu hết các gia đình đều không đủ điều kiện để được hỗ trợ theo Nghị định 02 của Chính phủ do thiếu kê khai ban đầu, nên khi nghe thông tin tỉnh có chính sách hỗ trợ, chúng tôi rất phấn khởi. Chính sách này sẽ động viên người dân yên tâm sản xuất”.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Linh (TP. Cam Ranh) cho biết, 22 hộ NTTS tại địa phương có kê khai ban đầu nhưng nuôi ngoài vùng quy hoạch nên không đủ điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 02. Hiện nay, các hộ rất phấn khởi và mong sớm được nhận khoản hỗ trợ theo chủ trương của HĐND tỉnh.  


Các hộ nuôi thủy sản bằng lồng bè ở huyện Vạn Ninh bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 12. 

Khẩn trương triển khai

Ngày 18-7, UBND tỉnh có công văn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các địa phương trong tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án hỗ trợ chi tiết, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. Sau khi họp bàn, lấy ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 25-7, Sở NN-PTNT đã trình UBND tỉnh xem xét phương án hỗ trợ cho các hộ.

Theo phương án do Sở NN-PTNT xây dựng, dự kiến, đối tượng hỗ trợ là những hộ NTTS bằng lồng bè trên biển đã có đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do cơn bão số 12 được đại diện thôn, tổ dân phố, khu dân cư xác nhận, được UBND cấp xã tổng hợp danh sách báo cáo UBND cấp huyện, được UBND cấp huyện tổng hợp danh sách trình Sở NN-PTNT. Điều kiện hỗ trợ là các hộ chưa được nhận hỗ trợ về NTTS bằng lồng bè trên biển bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra. Dự kiến trước ngày 10-8, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển phải hoàn thành việc tổng hợp danh sách các hộ được hỗ trợ và gửi tờ trình về Sở NN-PTNT. Sau đó, Sở NN-PTNT tổng hợp nhu cầu đề xuất kinh phí hỗ trợ của các địa phương, gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí trước ngày 15-8.

Đại diện một số địa phương cho biết, ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt, các địa phương sẽ triển khai ngay việc tổng hợp danh sách gửi Sở NN-PTNT. Các địa phương cũng sẽ công khai phương án hỗ trợ của tỉnh; phê duyệt, niêm yết ở cơ sở danh sách các hộ được hỗ trợ 20 ngày trước khi tiến hành chi hỗ trợ

Bích La

Báo Khánh Hòa
Đăng ngày: 02/08/2018

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)