Ngành tôm Indonesia đặt mục tiêu đạt sản lượng 1.000 tấn trong 2019

Mục tiêu 1000 tấn tôm của Indonesia năm 2019
Ảnh: imagenesmi.com

“Tôm là một mặt hàng xuất khẩu và nhu cầu tôm toàn cầu vẫn cao”, ông nói.

Theo Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia, tôm vẫn sẽ là mặt hàng thủy sản chủ lực của nước này. Ông Slamet Soebjakto, Tổng Giám đốc Cơ quan Nuôi trồng Thủy sản, cho biết Indonesia đề ra mục tiêu sản lượng tôm quốc gia đạt 1.098 tấn.

“Tôm là một mặt hàng xuất khẩu và nhu cầu tôm toàn cầu vẫn cao”, ông nói.

Trong khi đó, Bộ đã mở rộng diện tích canh tác nuôi tôm ở Đông Kalimantan, Bắc Kalimantan, Aceh và Nam Sulawesi. Tính đến thời điểm hiện tại, Java vẫn là khu vực sản xuất tôm nhiều nhất của Indonesia.

“Chính phủ khuyến khích người dân mở rộng nuôi trồng ra các khu vực ngoài Java, những nơi có chất lượng nước tốt”, ông Soebjakto nói.

Bộ Hàng hải và Thủy sản năm nay đặt mục tiêu sản xuất nuôi trồng thủy sản ở mức 8,36 triệu tấn.

Kinh Tế và Tiêu Dùng
Đăng ngày: 11/02/2019
Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios