Thành phố Hồ Chí Minh: Đến ngày 10/1/2016, đã có 290 lượt hộ thả nuôi 10,3 triệu con tôm giống

ao tôm

Sản lượng thuỷ sản tháng 1 ước đạt 5.317 tấn, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nuôi trồng 3.390 tấn, giảm 22,2% so cùng kỳ; khai thác 1.927 tấn, giảm 5,5%.

Tình hình thả nuôi tôm (tại huyện Cần Giờ): tính đến ngày 10/1/2016, đã có 290 lượt hộ thả nuôi với 10,3 triệu con giống trên diện tích 2.877 ha. Tôm thẻ chân trắng có 169 lượt hộ thả nuôi với 61,5 triệu con giống trên diện tích 141,7 ha.

Ngọc Thủy
Vasep, 15/02/2016
Đăng ngày: 15/02/2016

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc