!

Cần đưa chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu vào quy hoạch đô thị tương lai

Tác giả: FBNCVietnam | Đóng góp bởi: duynhut
14-10-2015 | duynhut | 1634 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Tác động của biến đổi khí hậu lên cuộc sống của chúng ta ngày một hiển thị rõ ràng hơn. Điều này đặt ra cho các nhà quy hoạch đô thị một thử thách là làm thế nào để quy hoạch đô thị một cách bền vững để có thể ứng phó với những tác động của khí hậu trong tương lai.
Bình luận