!

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công cần diện tích lớn

Tác giả: VTC13 - 3N | Đóng góp bởi: VTC13 - 3N
27-11-2017 | LELINH | 2017 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Chuyên gia giới thiệu về mô hình siêu thâm canh ở Hòa Bình - Bạc Liêu. Với mô hình nuôi tôm siêu thâm canh này không cần phải điện tích lớn mà vẫn đạt năng suất và lợi nhuận cao, cũng không xả thải ra môi trường.
Bình luận