!

Phương pháp xử lý gốc rạ, cải tạo đất lúa - tôm

Tác giả: CTV | Đóng góp bởi: CTV
08-01-2018 | LELINH | 1736 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Trung tâm khuyến nông hướng dẫn bà con nuôi tôm lúa biện pháp xử lý gốc rạ sau khi thu hoạch lúa để nuôi tôm và biện pháp cải tạo đất lúa tôm.
Bình luận