!

Lưu ý khi sử dụng chlorine xử lý nước nuôi tôm

Tác giả: CTV | Đóng góp bởi: CTV
19-03-2018 | LELINH | 1662 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Hướng dẫn sử dụng chlorine xử lý dịch bệnh trong môi trường nuôi tôm và một số lưu ý.

Bình luận