!

Phải giữ mô hình tôm - lúa Mỹ Xuyên

Tác giả: STV | Đóng góp bởi: STV
21-05-2018 | LELINH | 840 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Mô hình tôm lúa là mô hình thích ứng vói biến đổi khí hậu và đem lại sản phẩm sạch cho người tiêu dùng.

Bình luận