!

Nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn

Tác giả: CTV | Đóng góp bởi: CTV
02-08-2018 | LELINH | 1772 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

TTKN Cà Mau vừa thử nghiệm mô hình nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn, mô hình bước đầu đã có kết quả tích cực.

Bình luận